2 CÔNG CỤ HIỆU QUẢ NHẤT TẠO SQUEEZE PAGE ĐỂ THU THẬP EMAIL KHÁCH HÀNG

SQUEEZE PAGE là gì?
Squeeze Page là một trang web đơn giản với mục đích thụ thập email khách hàng, không có điều hướng, không có liên kết trang khác, bạn không thể làm gì trên trang web đó. Bạn để lại email hoặc là bạn rời khỏi trang web đó. Nó thật sự hiệu quả giúp bạn xây dựng danh sách email cho sản phẩm sắp tới và tạo thành phễu bán hàng của bạn.

Ngày nay có rất nhiều công cụ đơn giản và gía tốt cho chúng ta sử dụng để tạo Squeeze Page.
ClickFunnels là một công cụ được nhiều chuyên gia marketing sử dụng. Ngoài việc tạo Squeeze Page, nó là một phần mềm hoàn chỉnh để xây dựng toàn bộ kênh bán hàng và các chiến dịch tiếp thị rất phức tạp, tạo phễu kinh doanh cho bạn.

Nếu bạn đơn giản tìm kiếm một công cụ chỉ xây dựng Squeeze Page, tôi khuyên bạn nên sử dụng LeadPages. Bạn có thể xây dựng các trang bán hàng tuyệt vời và nó rẻ hơn sử dụng ClickFunnels

Tuy nhiên, nó không tương thích để giúp bạn xây dựng toàn bộ chiến dịch marketing.
Do đó, nếu bạn muốn tạo phễu bán hàng và những chiến dịch quảng cáo phức tạp thì hãy sử dụng ClickFunnels nhưng nếu bạn chỉ cần có một trang squeeze đơn giản để xây dựng một danh sách email , hãy dùng LeadPages.

Bình luận của bạn