Hiện mình không có khoá học nhưng có dịch vụ Set up Shopify từ a-z và Hướng dẫn làm aliexpress dropshipping.
Bạn có thể vào website http://dichvushopify.com xem giùm.