PHƯƠNG PHÁP KIẾM 25K USD VỚI SHOPIFY TRONG 7 NGÀY

Tôi mới bắt đầu mở 1 store mới với Shopify và ngày hôm qua tôi đã đạt 9k usd/ 1  ngày.
Đây là phương pháp tôi đã áp dụng. ( Có rất nhiều người tài giỏi hơn tôi hãy học hỏi từ họ).

1. Cửa hàng mới chỉ với khoảng 25 sản phẩm và tôi bắt đầu chạy quảng cáo.

2. Mỗi ad set chứa ít nhất 5 nhóm sở thích (Interest).
3. Mỗi adset với ngân sách 5$.
4. Cho đến khi tôi tìm thấy một sản phẩm đem lại hơn 4x ROI.
6. Tôi bắt đầu SCALE.
7. Tôi scale bằng cách tăng ngân sách và tách quảng cáo hiển thị trên desktop và mobile.
8. Tôi scale ra tòan thế giới khi tôi đã cung cấp cho Pixel khoảng 300 purchase.
9. Tôi sử dụng LLA (Lookalike Audience) để mở rộng quảng cáo đến nhiều quốc gia trên toàn thế giới.

P/s: bạn nên bắt đầu với General Store, không nên bắt đầu với Niche Store. Đây là điều mà nhiều người khi mới bắt đầu mắc phải.
Chúc bạn thành công.

 

Bình luận của bạn