CHỈNH SỬA QUẢNG CÁO FACEBOOK NHIỀU LẦN SẼ KHÔNG HIỆU QUẢ

Khi bạn bắt đầu chạy quảng cáo facebook, có vài điều mà bạn cần biết để TRÁNH KILL NHỮNG QUẢNG CÁO ĐANG HÁI RA TIỀN CHO BẠN.

Hands holding credit card and using laptop. Online shopping

Rất nhiều người không hiểu rằng quảng cáo FACEBOOK cần thời gian để ổn định và hái ra tiền. Bằng chứng là bạn sẽ thấy CPC và CPP (COST PER PURCHASE) giảm sau vài ngày. Tuy nhiên, bất cứ khi nào bạn chỉnh sửa ngân sách hoặc tạm dừng và khởi động lại quảng cáo, sự ổn định và phát triển này sẽ bị ảnh hưởng hoặc mất đi.
Bạn nên thận trọng khi chỉnh sửa quảng cáo trên Facebook, đặc biệt những quảng cáo của đang tạo ra lợi nhuận cao cho bạn.

Tôi đã nhìn thấy rất nhiều trường hợp khi một chiến dịch đang mang lại kết quả tuyệt vời và sau đó, nó bị tạm dừng và bắt đầu lại, nó không đạt lại hiểu quả như trước đó.

Vì vậy, khi bạn tạo bất cứ một chiến dịch nào đó trên Facebook, hãy cố gắng để nó chạy ít nhất 3 ngày. Bạn có thể để ngân sách 3$ 1 ngày. Sau 3 ngày, bạn xem nó có ổn định không, có lãi cho bạn không? Sau đó bạn có thể tăng ngân sách lên 5-10$ 1 ngày.
Khi quảng cáo đang chạy, đừng chỉnh sửa quảng cáo hay không bao giờ tạm dừng và khởi động lại chiến dịch.

Ví dụ như có 1 quảng cáo nào đó mang lại lợi nhuận ở mức 30$ mỗi ngày cho bạn, tôi khuyên bạn đừng chạm vào nó cho đến khi nó không mang lại lợi nhuận cho bạn nữa.
Hãy để yên cho nó làm việc và mang lại tiền cho bạn.

 

 

Bình luận của bạn