HƯỚNG DẪN 4X DOANH THU VỚI SHOPIFY BẰNG CÁCH TĂNG AOV

Đầu tiên, AOV là gì? bạn đọc ở đây: https://goo.gl/WNTHrp

Giờ tôi sẽ nói về cách tăng AOV.
Nhìn hình bên dưới, tôi bán gối (Pillow).

9.99$ 1 gối.
1 gối là 1 chữ cái gồm L, O, V, E.
4 cái gối ghép thành chữ LOVE.

Nếu bạn là khách hàng, bạn sẽ mua mấy cái gối? 1 cái hay 4 cái???
Bạn phải nhớ 1 điều: people love to BUY and hate to be SOLD.
THAY VÌ bạn cố gắng BÁN thật nhiều, hãy GIÚP khách hàng MUA thật nhiều.
Như chuyện 4 cái gối ghép thành chữ LOVE.
Nếu khách hàng mua 4 cái gối bạn sẽ kiếm gần 40$/ 4cái gối thay vì 10$/ 1 cái gối.
Vậy bạn đã tăng AOV từ 10$ lên 40$.

Nếu bạn có 10 khách hàng,
AOV = 10$, bạn sẽ kiếm 100$ / 10 khách hàng.
AOV = 40$, bạn sẽ kiếm 400$/ 10 khách hàng.
Để tăng lợi nhuận với Shopify mà không cần tăg số lượng khách hàng, bạn phải cố gắng tăng AOV.

Kết, bạn phải nhớ câu này: “People love to BUY and hate to be SOLD”.

Bình luận của bạn