HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AMAZON PAY PER CLICK ĐỂ KIẾM TIỀN VỚI AMAZON

Amazon Pay Per Click (PPC) là một nền tảng quảng cáo tuyệt vời để bạn bán sản phẩm nhiều và nhanh hơn, đồng thời tăng xếp hạng của mình trên Amazon nếu bạn biết cách tạo và tối ưu hoá chiến dịch. Đó là một điều tuyệt vời, đúng không? 🙂
Amazon Pay Per Click hoạt động như thế nào?
Amazon nhận được hàng TRIỆU tìm kiếm mỗi tháng từ người tiêu dùng.
Khi khách hàng nhập sản phẩm mà họ mong muốn vào http://amazon.com thì những sản phẩm sử dụng Amazon PPC sẽ nằm phía trên và bên phải những sản phẩm không trả tiền quảng cáo.
Vậy làm sao sử dụng Amazon Pay Per Click (PPC) hiệu quả?
Chiến lược khi sử dụng Amazon Pay Per Click (PPC) bao gồm:
Chạy chiến dịch bao gồm các từ khoá (profitable keywords).
Sau đó loại bỏ các từ khoá không hiệu quả.
Tăng giá thầu cho các từ khoá chuyển đổi tốt.
Làm thế nào để tính chi phí chuyển đổi khi sử dụng Amazon Pay Per Click (PPC) ?
Amazon gọi giá của mỗi chuyển đổi là Average Cost of Sale (ACoS).
Bạn cần phải biết những thông tin sau:
Giá bán sản phẩm.
Giá của mỗi hàng hoá mà bạn phải trả cho nhà cung cấp.
Tất cả phí FBA.
Chi phí khác (chi phí vận chuyển, đóng gói, vv).
Lưu ý: chúng ta sẽ không kết hợp bất kỳ chương trình khuyến mãi hoặc giảm giá ở đây.
Ví dụ:
Giá bán: $ 27.
Giá hàng hoá : $ 4.
Tất cả phí của FBA: $ 11.
Chi phí khác: $3 (đây chỉ là chi phí vận chuyển từ nhà cung cấp Trung Quốc đến kho của Amazon).
Chúng ta sẽ lời 9$ cho mỗi sản phẩm (27-4-11-3= 9$).
Cách tính ACoS = lợi nhuận mỗi sản phẩm/ giá bán, nghĩa là 9$/27$ x 100%= 33%.
Vậy chúng ta sẽ chạy quảng cáo với những từ khoá nào có ACos < hoặc = 33%.

Giớ chúng ta bắt đầu tạo chiến dịch quảng cáo?
Bạn có thể sử dụng Autobid hoặc Manual bid cho từ khoá.

Sau khi chọn “Create A Campaign”, bạn sẽ thấy bảng sau:
Bạn sẽ sử dụng Google Keyword Planner hoặc Ahrefs để tìm từ khoá.

Bạn sẽ sử dụng những từ khoá đó cho amazon PPC.

Sau đó bạn bắt đầu chạy chiến dịch.
Chúc bạn sẽ thành công với Amazon bằng Amazon PPC.

 

Bình luận của bạn