HƯỚNG DẪN TẠO BỘ SƯU TẬP TRONG QUẢNG CÁO FACEBOOK

Facebook lặng lẽ công bố một update mới chắc chắn sẽ làm cho các quảng cáo sản phẩm của bạn khi kiếm tiền với Shopify trở nên tuyệt vời là Collection (bộ sưu tập).
Collection là gì?
Collection chỉ mới hoạt động trên điện thoại. Bạn có thể sử dụng hình ảnh, video và slideshow.
Làm sao để tạo Collection?

Lưu ý: trước khi tạo Collection, bạn cần tạo Product Catalog và Product Feed.
Để tạo Product Catalog, bạn cần vào Business Manager/ chọn Product Catalogs.

Chọn “Add New Product Catalogs” / “Create a New Product Catalog.”

Đặt tên cho Product Catalog/Chọn Products/ “Create Product Catalog.”

Chọn Pixel ID cho Product Catalog.

Sau đó bạn sẽ thêm Product vào, bạn có thể sử dung file CSV (Excell) để up nhiều sản phẩm một lần.

Trong file CSV, bạn cần có product name (tên sản phẩm), description (miểu tả), condition, availability, image link, link to the product and price (giá).

Bạn cần ít nhất 8 sản phẩm để bắt đầu quảng cáo với Facebook Collection.
Trong Power Editor/Ads Manager, bạn chọn Conversions hoặc Traffic objectives.
Ví dụ, tôi sử dụng Conversion.

Hiện tại Collection chỉ hiển thị trên điện thoại.
Bạn chọn Collection (kế bên Canvas).

Bạn có thể chọn hình ảnh, video hoặc slideshow.
Đối với hình ảnh, Facebook khuyến khích kích thước 1200 x 628.
Đối với video, Facebook khuyến khích tỷ lệ 1: 1 hoặc 16: 9.
Tiếp theo, bạn sẽ chọn Fanpage của mình và nhập Headline và Text cho quảng cáo của bạn.

Với Collection, bạn có thể sử dụng quảng cáo video để thu hút khách hàng và bên dưới là Collection: bộ sưu tập sản phẩm và link dẫn để khách hàng nhấp vào trang shopify của bạn.

 

Bình luận của bạn