Kiếm 16 Triệu Trong 3 Ngày Với Shopify

Với Shopify và quảng cáo Facebook, việc thu nhập ngày 1000+ usd cũng không quá xa nếu bạn biết cách tối ưu hoá pixel, retargeting khách hàng và xây dựng email list.
Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách phân tích các chỉ số quảng cáo Facebook cơ bản và phân tích một chiến dịch quảng cáo đã giúp bạn tôi kiếm 750$ sau 3 ngày với shopify.

1.Phân tích các chỉ số quảng cáo Facebook cơ bản
Budget là ngân sách. Bạn nên để từ 3-5$/1 qc/ 1 ngày.
Purchase: số tiền bạn bán hàng thu được.
CPC (cost per click): số tiền bạn phải trả cho nhà quảng cáo khi người dùng nhấp vào link.
CPM(cost per thousand): số tiền bạn phải trả khi quảng cáo bạn hiện 1000 lần.
Impression: số lần hiển thị quảng cáo.
CTR ( click through rate)= click/ impression = số lần nhấp chuột / số lần hiển thị quảng cáo.
ROI (return of investment) = (Net Profit / Cost of Investment) x 100. Thường tính bằng %.
Nghĩa là nếu bạn bỏ 100$ quảng cáo , thu về 1000$ lợi nhuận thì ROI = (900/100) x100 =900%.

2.Khi nào thì Scale quảng cáo:
a. CPC <1$, càng thấp càng tốt. 0,01-0,05 là quá tốt.
b. CTR >3%
c. CPM <$5

3. Phân tích một chiến dịch quảng cáo đã giúp bạn tôi kiếm 750$ sau 3 ngày với shopify:

cột Amount bên phải là 45,5$: tiền quảng cáo
cột Purchase là 750$.
Vậy ROI là (750-45,5)/45,5 x100 = 1500 %
Quảng cáo số 6 sẽ ngưng chạy vì CPC>1$
Quảng cáo số 4 sẽ ngưng chạy vì CPM>5$


Sự lợi hại của facebook là khi bạn đã tìm ra quảng cáo thành công thì bạn có thể kiếm cả 1000$+ với 1 ngày với quảng cáo và sản phẩm đó.

Hãy scale quảng cáo và tạo lookalike audience.

Bạn thử nghĩ với kinh doanh truyền thống, bạn thuê mặt bằng 5tr/1 tháng, thuê nhân viên 3tr/1 tháng , tiền hàng hoá 10triệu 1 tháng. Vậy tiền vốn phải là 18 triệu ~ 720$.
Với Shopify và quảng cáo facebook, bạn chỉ cần vốn 45$ (900 nghìn) thu về 750$ (16 triệu).

 

Bình luận của bạn