LÀM SAO ĐỂ THÊM ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC Ở PRODUCT PAGE KHI KIẾM TIỀN VỚI SHOPIFY

Bạn thấy rất nhiều Shopify sử dụng Count Down Timer (đồng hồ đếm ngược).

Vậy làm sao để cài đặt đồng hồ đếm ngược giống họ. Có 2 cách để bạn làm điều đó:

Cách 1: Bạn chỉ việc cài đặt 1 ứng dụng tên là Hurrify. Nó hoạt động rất hiệu quả và bạn sẽ tốn 6.99$ mỗi tháng.

Cách 2: Bạn sẽ chỉnh code. Cách này miễn phí nhưng cách này chỉ sử dụng được với một số theme. Bạn làm như sau:
Bạn đăng nhập vào Shopify.

Nhấp vào Online Store.

Nhấp vào”…” ở góc trên bên phải màn hình.


Bạn chọn Edit HTML/CSS.

Bạn vào Theme, chọn Product Liquid.

Nhấn Ctrl + F, gõ chữ Add to Cart.

Bạn sẽ dán đoán code sau ngay dưới </form>

<style>#progress_bar{margin-top:15px}.progressbar.progressbar{background:#ffe8e8;border:0px solid whitesmoke;height:11px}.progressbar.progressbar div{background:#d95350;height:11px}.progressbar.progressbar.active div{-webkit-animation:2s linear 0s normal none infinite running progress-bar-stripes;animation:2s linear 0s normal none infinite running progress-bar-stripes}.progress-striped.progressbar.progressbar div{background-image:-webkit-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);background-image:linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, rgba(0, 0, 0, 0) 25%, rgba(0, 0, 0, 0) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, rgba(0, 0, 0, 0) 75%, rgba(0, 0, 0, 0));background-size:40px 40px}.items-count{margin-top:0px;margin-bottom:0px}.count{color:#a94442;padding:1px}.items-count p{padding-bottom:5px;margin:0;text-transform:uppercase;font-weight:700;text-align:center;font-family:”Open Sans”,Arial,sans-serif}.progressbar{position:relative;display:block;background-color:#ca0000;border:1px solid #ddd;margin-bottom:15px;-webkit-box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, .1);box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, .1)}.progressbar > div{background-color:#ca0000;width:0;margin-bottom:0;height:15px}.progressbar > div.less-than-ten{background-color:#ca0000 !important}#clock-ticker{display:block;margin-bottom:15px}#clock-ticker .block{position:relative;color:#000;font-weight:bold;float:left;text-align:center;width:25%}#clock-ticker .block .flip-top{width:88px;height:39px;line-height:40px;font-size:40px;text-align:center}#clock-ticker .block .label,span.flip-top{color:#000;font-weight:bold;text-align:center;font-size:14px;text-transform:uppercase;width:88px;line-height:25px;font-family:”Open Sans”,Arial,sans-serif}</style>

<script type=”text/javascript”>
function randomIntFromInterval(min, max) {return Math.floor(Math.random() * (max – min + 1) + min);}

// Settings are here
var total_items = 50;
var d = new Date();
var min_items_left = 12;
var max_items_left = 20;
var remaining_items = randomIntFromInterval(min_items_left, max_items_left);
var min_of_remaining_items = 1;
var decrease_after = 1.7;
var decrease_after_first_item = 0.17;

// Davy Jones’ Locker
(function($){$.fn.progressbar=function(){var a=”<p>Hurry! Only <span class=’count’>”+remaining_items+”</span> left in stock.</p>”+”<div class=’progressbar’><div style=’width:100%’></div></div>”;this.addClass(‘items-count’);this.html(a+this.html());updateMeter(this);var b=this;setTimeout(function(){remaining_items–;if(remaining_items<min_of_remaining_items){remaining_items=randomIntFromInterval(min_items_left,max_items_left)}$(‘.count’).css(‘background-color’,’#CE0201′);$(‘.count’).css(‘color’,’#fff’);setTimeout(function(){$(‘.count’).css(‘background-color’,’#fff’);$(‘.count’).css(‘color’,’#CE0201′)},1000*60*0.03);b.find(“.count”).text(remaining_items);updateMeter(b)},1000*60*decrease_after_first_item);setInterval(function(){remaining_items–;if(remaining_items<min_of_remaining_items){remaining_items=randomIntFromInterval(min_items_left,max_items_left)}$(‘.count’).css(‘background-color’,’#CE0201′);$(‘.count’).css(‘color’,’#fff’);setTimeout(function(){$(‘.count’).css(‘background-color’,’#fff’);$(‘.count’).css(‘color’,’#CE0201′)},1000*60*0.03);b.find(“.count”).text(remaining_items);updateMeter(b)},1000*60*decrease_after)};function updateMeter(a){var b=100*remaining_items/total_items;if(remaining_items<10){a.find(‘.progressbar div:first’).addClass(‘less-than-ten’)}a.find(‘.progressbar’).addClass(‘active progress-striped’);setTimeout(function(){myanimate(a.find(‘.progressbar div:first’),b);a.find(‘.progressbar’).removeClass(‘active progress-striped’)},1000)}}(jQuery));function myanimate(a,b){var c=0;var d=parseInt(a.closest(‘.progressbar’).css(‘width’));var e=Math.floor(100*parseInt(a.css(‘width’))/d);if(e>b){c=e}function frame(){if(e>b){c–}else{c++}a.css(‘width’,c+’%’);if(c==b||c<=0||c>=100)clearInterval(f)}var f=setInterval(frame,40)} $(document).ready(function(){$(“#progress_bar”).progressbar();var tag=”ctdn-12-12″.match(/\d+/g);var hour=14;var theDaysBox=$(“#numdays”);var theHoursBox=$(“#numhours”);var theMinsBox=$(“#nummins”);var theSecsBox=$(“#numsecs”);var d=new Date();var n=d.getDay();var date=1;var gg=0;var hh=0;var ii=0;var nsec=0-d.getSeconds();if(nsec<0){nsec=60-d.getSeconds();gg=1}var nmin=0-d.getMinutes()-gg;if(nmin<0){nmin=60-d.getMinutes()-gg;hh=1}var nhrs=14-d.getHours()-hh;if(nhrs<0){nhrs=38-d.getHours()-hh;ii=1}var ndat=date-1;if(ndat<0){var mmon=d.getMonth();ndat=30+date-d.getDate()-ii}theSecsBox.html(nsec);theMinsBox.html(nmin);theHoursBox.html(nhrs);theDaysBox.html(ndat);var refreshId=setInterval(function(){var e=theSecsBox.text();var a=theMinsBox.text();var c=theHoursBox.text();var b=theDaysBox.text();if(e==0&&a==0&&c==0&&b==0){}else{if(e==0&&a==0&&c==0){theDaysBox.html(b-1);theHoursBox.html(“23”);theMinsBox.html(“59”);theSecsBox.html(“59”)}else{if(e==0&&a==0){theHoursBox.html(c-1);theMinsBox.html(“59”);theSecsBox.html(“59”)}else{if(e==0){theMinsBox.html(a-1);theSecsBox.html(“59″)}else{theSecsBox.html(e-1)}}}}},1000);});</script>
<div class=”items-count” id=”progress_bar”></div><div id=”clock-ticker” class=”clearfix”><div class=”block”><span class=”flip-top” id=”numdays”>0</span><br><span class=”label”>Days</span></div><div class=”block”><span class=”flip-top” id=”numhours”>1</span><br><span class=”label”>Hours</span></div><div class=”block”><span class=”flip-top” id=”nummins”>23</span><br><span class=”label”>Minutes</span></div><div class=”block”><span class=”flip-top” id=”numsecs”>36</span><br><span class=”label”>Seconds</span></div>
</div>

Bình luận của bạn