LÀM SAO ĐỐI PHÓ NHỮNG BÌNH LUẬN TIÊU CỰC KHI LÀM ALIEXPRESS DROPSHIPPING

Khi bạn bắt đầu chạy quảng cáo trên Facebook, bạn sẽ bắt đầu nhận được ý kiến dưới quảng cáo của mình và bạn cần có chiến lược tốt nhất để giải quyết những nhận xét tiêu cực hay giải quyết các câu hỏi hoặc thắc mắc của mọi người.

Nhất là khi bạn SCALE quảng cáo, có thể bạn sẽ có bình luận mỗi giây.
Chúng tôi có vài lời khuyên cho bạn:

1. Hãy chặn những bình luận troll hay tiêu cực
Bạn sẽ cảm thấy phiền nếu có người bình luận dưới quảng cáo của bạn rằng HỌ CÓ THỂ MUA SẢN PHẨM CỦA BẠN VỚI GIÁ 1-2$ Ở ALIEXPRESS, BẠN LÀ THẰNG KHỐN.

Bằng cách vào Fanpage của bạn > Setting > Page Moderation và dán những từ khoá sau đây:
shipping,shipped,ship,9.95,ripoff,ripoff, fraud, scam, scammers, china,aliexpress,www.aliexpress.com, ebay,ebay.com, www.ebay.com,4.95,6.95,$,7.95,$,20,sucks,fuck,thieves,thief,expensive,high,price,http,https,://,www,shipping,ship,ships,shipped,shipping fees,how much to ship,9.95,$9.95,$50,50 bucks,no way,rippoff, ripoff,fraud,scam,scammers, beware, make these, make this,ebay,aliexpress,china,s & handling, s&handling, s& handling,9.95,995,16,37,47,received it,gotten it,received theirs,received theres,gotten theres,recieved one,received one,10,$10,10.00,$10!,$10.00!,not free,where is it,where is my order,when will it come,how long will it take,how long,shipping,deliver, delivered,amazon, amazon.com ,19.90, $19.90, 50,$50,$20,20,$30,30,$40,40,$29.85,29.85,$39.80, 39.80,$49.75,49.75, two weeks,2 weeks,3 weeks,three weeks,4 weeks,four weeks,month,waiting,month ago,forever ago,still haven’t gotten,still not here,still have not received, received,recieved,catch,charge,credit,credit card, creditcard, paypal,pay pal,month,s&h,cheap,skeptical ,sceptical,review ,reviews,30$,20$, 10$,$, 40$, 50$,60$,70$,deliver, delivered, amazon,amazon.com,19.90,$19.90, 50,$50,$20,20, $30,30, $40,40, $29.85, 29.85, $39.80, 39.80, $49.75,49.75,two weeks,2 weeks,3 weeks, three weeks,4 weeks, four weeks, month, waiting, month ago, forever ago,still haven’t gotten,still not here, still have not received, legit,paypal,paypal, sketchy,make mine,make my own,make one, has anyone ordered, hidden, hidden fee,hidden fees, leery,leary,scared,dont trust,don’t trust,bs,bullshit,do not order, don’t order,dont order,months ago, weeks ago,paypal, took the money, took my money,took money,never sent, never shipped, save.

Facebook sẽ ẩn những bình luận chứa những từ khoá đó giúp bạn.

2. Hãy trả lời tất cả bình luận hoặc không trả lời một bình luận nào của khách hàng:
Nếu bạn trả lời bình luận, hãy trả lời tất cả bình luận, bạn không thể trả lời một vài và bỏ qua hết phần còn lại. Hãy tạo sự nhất quán và liên tục. Khách hàng thích nghe phản hồi từ bạn.

3.  Bạn có thể trả lời qua việc gửi tin nhắn cá nhân đến khách hàng.
Khi bạn trả lời thông qua tin nhắn cá nhân, người khác sẽ không biết bạn đã làm điều đó, vì vậy bây giờ bạn có thể trả lời một cách chọn lọc các nhận xét hoặc câu hỏi mà bạn muốn trả lời thông qua tin nhắn cá nhân và không ai biết về nó ngoại trừ người nhận tin nhắn đó.


Bình luận của bạn