TỔNG HỢP WEBSITE TÌM TREND SẢN PHẨM CHO SHOPIFY

Hôm nay mình sẽ tổng hợp một số trang web giúp bạn tìm sản phẩm cho cửa hàng shopify online của bạn:

Trends
http://www.trendhunter.com/
http://www.springwise.com/
http://trendwatching.com/
http://ubercool.com/
http://thecoolhunter.net/
http://coolhunting.com/
http://www.psfk.com/
https://www.kickstarter.com/discover/

Product Reviews
http://uncrate.com/
http://www.acquiremag.com/
http://www.outblush.com/
http://www.blessthisstuff.com/
http://gearpatrol.com/
http://coolmaterial.com/
http://gearmoose.com/
http://www.werd.com/
http://hiconsumption.com/
http://www.firebox.com/

Best Selling Items
https://www.storenvy.com/trending

https://www.aliexpress.com/popular.html
https://www.amazon.com/gp/movers-and-shakers/
https://www.amazon.com/gp/bestsellers/
http://www.watchcount.com/
http://www.wish.com/

Websites with cool products
http://www.dudeiwantthat.com/
https://www.touchofmodern.com/
https://odditymall.com/
http://www.perpetualkid.com/
http://www.thisiswhyimbroke.com/
http://shutupandtakemymoney.com/

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tool Intelligynce để tìm kiếm nhanh winning product cho shopify.

Bình luận của bạn