TỪ 0 – 15.000 USD BẰNG EMAIL MARKETING KHI KIẾM TIỀN VỚI SHOPIFY

Nếu bạn đang kiếm tiền Online, bạn sẽ nghe nhiều người nói về Email Marketing, Money in the List….
Tôi sẽ không nói nhiều về định nghĩa.
Tôi chỉ nói về ứng dụng giữa email marketing và Shopify.

Nếu bạn có 1.000 email khách hàng, 1 năm có 365 ngày gồm 12 tháng, có rất nhiều Special Events như Black Friday, ngày của Cha, ngày của Mẹ, Christmas…Sức mua sắm của khách hàng vào những ngày này là rất lớn.

Trong 1 năm, bạn gửi nhiều email cho 1000 khách hàng này.
Ví dụ bạn kiếm ít nhất 15$ lợi nhuận/ 1 khách hàng/ 1 năm.
Vậy 1000 khách hàng bạn sẽ có 15K usd/ 1 năm bằng việc gửi email.

Thời gian tiếp theo, bạn có danh sách 5.000 email tương đương 5000 khách hàng.
Bạn tiếp tục gửi nhiều email cho 5.000 khách hàng này.
ví dụ bạn vẫn kiếm 15$ lợi nhuận / 1 khách hàng/ 1 năm. Vậy 5.000 khách hàng bạn sẽ có 75K usd/ 1 năm bằng việc gửi email.

Khi danh sách email của bạn càng LỚN thì thu nhập THỤ ĐỘNG của bạn sẽ càng LỚN.

Vậy chạy ads với email cái nào quan trọng hơn?
Bạn cần chạy ads để xây dựng email.
Ads là front-end.
Email là back-end.

Khi bạn bán hàng trên amazon, ebay…, tất nhiên bạn sử dụng traffic miễn phí của Amazon, Ebay nhưng sau đó, Amazon, Ebay sẽ gửi email marketing, sản phẩm upsell, cross-sell… đến những khách hàng của bạn mà bạn không thu được 1 đồng nào trong đó. đây là WIN – WIN, đôi bên cùng có lợi, bạn làm Front end, amazon làm Backend.

Với Shopify, bạn sẽ tự xây dựng hệ thống bán hàng của mình từ a-z , Front-end và Back-end.
Bạn sẽ tối đa lợi nhuận trên 1 khách hàng, khách hàng không chỉ mua hàng 1 lần mà sẽ mua rất nhiều sản phẩm khác TỪ BẠN nếu bạn biết sử dụng email marketing.

Tóm lại,
1.000 email là bạn có thể kiếm ít nhất 15k usd/ 1 năm mà không cần chạy ads, đây là nguồn thu nhập ỔN ĐỊNH VÀ LÂU DÀI.
Danh sách email càng lớn thì thu nhập sẽ CẤP SỐ NHÂN theo.
Bạn có thể sử dụng Get Response với 30 ngày trải nghiệm Email Marketing miễn phí.

Bình luận của bạn